Aktuálně

Česká parkovací asociace

Ústavní soud podržel objektivní odpovědnost

23.05.2018 Ústavní soud podržel objektivní odpovědnost Usmívající se

Zase je nás více

07.03.2018 Přijali jsme dva nové členy:
 

 

Zajímavost odjinud

28.02.2018 Vídeňané od loňska častěji volí cestu pěšky než automobilem - aneb někde jde vývoj trochu rychleji.

Novinky pro rok 2018

02.02.2018 Novinky pro rok 2018 Těšíme se Usmívající se

26. člen ČPA

18.10.2017 Vítáme 26. člena - družstvo Autonapůl  

Aktuálně z ČPA

Parkování okolo nemocnic

Tento týden jsme diskutovali s Mgr. Chajdrnou z MěÚ Vlašské Meziříčí ohledně parkování okolo nemocnic a poliklinik. Impulsem byl záměr města Valašské Meziříči zpoplatnit parkování okolo nemocnice a reakce v médiích. Napsali jsme úvahu na téma nemocnice:

Zpoplatnění parkování okolo nemocnic a zdravotnických zařízení je logickou reakci měst a provozovatelů zdravotnických zařízení na neschopnost zdravotnického managementu překonat zvyklosti z dob Marie Terezie. Pokud šáhnu do jakéhokoliv dopravního průzkumu okolí zdravotnického zařízení, zjistím, že od 7 do 12 hodin jsou parkovací kapacity značně přetížené. A pak jak by se mávlo kouzelným proutkem. Naši soudruzi zdravotníci prostě nedokážou pochopit, že i zdravotnictví je forma obchodního vztahu mezi pacientem a lékařem. Bohužel tento obchodní vztah je degenerován systémem veřejného zdravotního pojištění, kdy já jako plátce dovnitř tohoto systému moc nevidím. Je zvláštní, že některé soukromé kliniky dokáží rozvrhnout provozní dobu do celého dne. Zařízení a vybavení tak není využito 5 hodin denně ale třeba 12 hodin. Není problém se objednat na odpoledne či navečer, nemusím omlouvat děti z výuky. Pro většinu státních (krajských) zařízení je však asi lépe utrácet vysoké investiční prostředky na výstavbu nových hromadných garáží s mizernou využitelnosti, než radikálně změnit návyky.

Je mi líto, pokud chce město dosáhnout pořádku, bude muset využit § 23 zákona 13/1997.

Petr Horský

Mg. Chajdrna zareagoval zasláním tabulky, kde si dal obrovskou práci a porovnal přístup k řešení problematiky parkování ve špitálech. V tabulce je informace z 57 měst či nemocnic. Z těchto 57 lokalit pouze ve dvou  případech není parkování zpoplatněno. Pokud Vás tabulka zajímá, kontaktuje na mne na horsky@parkovaciasociace.cz.


Novelizace vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Tento týden se nám také dostal do rukou návrh novelizace vyhlášky č. 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. A tak jen několik postřehů:

Matoucí symboly?

Víte jaký je rozdíl těchto dvou symbolů?Zatímco symbol vpravo určuje způsob stání (podélný nebo šikmý) vlevo říká, že se jedná o osobní automobil. S užitím těchto symbolů mají problém i odborní pracovníci. A co český řidič?

Parkoviště reservé

Věděli jste, že tato vyhláška se připravuje zpřísnit obecnou úpravu? U dopravní značky IP 12 - Parkoviště reservé je uvedeno: "Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel."

Pro jistotu zákonná úprava: 

Řidič nesmí zastavit a stát:

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno, ...

Něco nám tady schází

Z vyhlášky nám také nězo zmizelo. Ve vyhlášce již nejsou šipky E 8d a E 8e, které vymezovaly úseky platnosti. Zejména pro vyznačení parkovišť zcela nezbytný prvek.  

 

 

Modré čáry - nešlo by to jinak?

U výkladu vodorovného dopravního zbačení V 10g (slavné modré čáry) je uvedeno: 

Časově omezené stání

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a případě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

V úseku označeném touto značkou je stání dovoleno za podmínek stanovených svislou dopravní značkou. 

Nebylo by lépe použit název: "Regulované stání" ?. V českých zemích se zažilo užití modrých čár pro rezidentní zóny. To jest vyhrazené úseky místních komunikací pro parkování rezidentů a abonentů. V jejich případě se však nejedná o časově omezené stání ale naopak dlouhodobé stání a odstavování. Časově omezené stání je naopak spíše pro regulaci podle § 23, odst. 1, písm. a) zákobna č. 13/1997 Sb.

Jaká zde platí pravidla?

Jízdní pruh pro pomalá vozidla IP 18c býval dříve doplňován vodorovným značením V3. V současné době byly na dálnicích odbroušené souvislé čáry. Jako řidič běžného automobilu  nyní nevím zda jedu na pozemní komunikaci se 3 jízdními pruhy v jednom směru, nebo se jedná o dva jízdní pruhy v jednom směru , které jsou doplněné o vyhrazený jízdní pruh. Vyhrazený jízdní pruh to však nemůže být, neboť výklad IP 18 c je že je … „určený zejména pro …“ Jak to teda je. Autoškolu jsem dokončil před 30 lety. A ranní dopravní výchova v 5:55 na ČT24 mě o tomto zatím neinformovala.

 

A nakonec přece jen tisk:

V České lípě se bude platit za parkování i v sobotu ...

V Jihlavě si občané mohou koupit parkovací kartu, ale ...

V Českém Brodě vzniklo nové parkoviště P+R ...

V Žebráku končí bezplatné parkování ...

A pro zasmání o české "šikovnosti" ... - nebo zpátky na začátek dnešního přehledu?