Aktuálně

Česká parkovací asociace

Ústavní soud podržel objektivní odpovědnost

23.05.2018 Ústavní soud podržel objektivní odpovědnost Usmívající se

Zase je nás více

07.03.2018 Přijali jsme dva nové členy:
 

 

Zajímavost odjinud

28.02.2018 Vídeňané od loňska častěji volí cestu pěšky než automobilem - aneb někde jde vývoj trochu rychleji.

Novinky pro rok 2018

02.02.2018 Novinky pro rok 2018 Těšíme se Usmívající se

26. člen ČPA

18.10.2017 Vítáme 26. člena - družstvo Autonapůl  

České parkování včera, dnes a zítra

Ing. Ondřej Myška - České parkování včera, dnes a zítra

S problematikou parkováním vozidel se dnes potýkají nejen města, ale v současné době toto dopravní gordický uzel zasahuje i do malých obcí. Otázkou je proč.

 Samozřejmě, s rostoucí životní úrovní stoupá i stupeň automobilizace, z hodnoty roku 1971 kdy se toto číslo pohybovalo okolo 13,85,  1981 hodnota 5,50 přes rok 1990, kdy byl stupeň automobilizace 4,30 až po dnešní dobu (2012), kdy tato hodnota dosahuje 2,23 (hodnoty celorepublikové pocházející z centrálního registru vozidel). Toto jsou samozřejmě fakta, která nelze změnit. Co se ovšem změnit dá, je přístup vedení měst a obcí k tomuto problému. Co mám konkrétně na mysli.

 Dnes je již spousta měst, ale i některých osvícených obcí, které se rozhodly využít poměrně jasné, byť ne zcela vhodné, formulace §23 Zákona 13/1997 O pozemních komunikacích. Začali s regulací dopravy v klidu v centrech svých obcí, vytěsnili dopravu v klidu mimo lokality centra. Přístup rozumný, vedoucí povětšinou k oživení a uvolnění těchto lokalit, které byly zaneřáděny dlouhodobě odstavenými vozidly, která omezovala zbytek dopravní obslužnosti území.

 Do čeho se ovšem dosud nesáhlo, je rezidenční parkování. Zde se již budeme spíše dotýkat měst se sídlištními celky. V těchto lokalitách jsou kapacity parkovacích míst nedostatečné, jistou míru regulace by si zasloužily rovněž. A nejen regulaci, je zde potřeba vytvářet nové kapacity. Ale co se děje zatím? Radnice tolerují překračování zákona 361/2000Sb., zejména pak §25, 3), tedy zachování průjezdního profilu komunikace 3m. Tato tolerance však mnohdy hraničí s definicí obecného ohrožení. Proč? Mnohde se díky zablokovaným komunikacím nemají šanci dostat vozidla Integrovaného záchranného systému, a to ani v základním provedení. O výškové technice nemluvě. Jaké může mít dopady pozdní příjezd hasičů k požáru ve výškových budovách asi nemá smysl rozebírat. Jaký je zásah hasičů ve výškové budově při absenci výškové techniky je táž píseň. A vedení radnic toto toleruje. (viz. fotogalerie - průjezdnost komunikací). Obdobná situace je i s odvozem komunálního odpadu, kdy je mnohdy možno přirovnat práci řidičů těchto svozových vozidel k eskamotérství. Kde je hranice mezi zachováním přízně voličů a bezpečností???

 Co mne vedlo k této úvaze. Na letošní 9. konferenci Slovenské parkovací asociace, jejímž nosným tématem bylo právě parkování v sídlištních celcích, zaznělo několikrát „tuto situaci v dopravě v klidu jsme zdědili“. Nikoli, zdědili jsme sídliště dimenzovaná na stupeň automobilizace v 70. a 80. letech min století. Proto v úvodu zmiňuji tyto hodnoty. A od té doby nic neděláme. To není dědictví, to je zanedbání, možná záměrné a cílené přehlížení problému. 23 let se nekoná, toleruje se přestupování zákona jen pro zachování populistického přístupu radnic. Mám-li definován zákon, musím jej i vyžadovat uplatňováním represe. Nevyžaduji-li, je zákon dehonestován a jeho restriktivní význam se limitně blíží nulové hodnotě.

Co by tedy měla vedení měst a obcí činit? Vyžadovat striktně dodržování zákonů, současně nabídnout alternativní parkovací kapacity i mimo pozemní komunikace, zajistit průjezdnost vozidel IZS a komunálních služeb. To, co již 23 let tolerujeme, se rok od roku bude hůř vymáhat. Že by příměr ke zvykovému právu? Ano. Jedna z pražských městských částí převážně sídlištního charakteru se o tyto kroky pokusila. Ve fázi projektové přípravy byl představen veřejnosti projekt regulace parkování souběžně s projekty na výstavbu parkovacích domů. Pro městskou část nemalé investice v kategorii nenávratné. Ale smyslné. Mj., školy a školky stavíme taky. Bohužel, stávající koalice neměla sílu, snad i dostala strach, tuto myšlenku prosadit. A pokračuje stávající stav tolerance přestupování zákona.

 Jak z této situace ven? Příkladem může být i činnost Slovenské parkovací asociace. Ta pro své členy zpracovala (a každoročně cizeluje) publikaci „Mestská parkovacia politika“ (http://www.spa-parking.sk/?id_menu=46780). Ale stačí také použít prostý selský rozum, který se z našeho života pod vlivem různých předpisů zvolna vytrácí.

Praha 10 - 2012
Praha 11/1
Praha 11/2
Praha 11/3
Praha 11/4
Praha 11/5
Praha 11/6
Praha 11/7
Praha 11/8