Aktuálně

Česká parkovací asociace

Ústavní soud podržel objektivní odpovědnost

23.05.2018 Ústavní soud podržel objektivní odpovědnost Usmívající se

Zase je nás více

07.03.2018 Přijali jsme dva nové členy:
 

 

Zajímavost odjinud

28.02.2018 Vídeňané od loňska častěji volí cestu pěšky než automobilem - aneb někde jde vývoj trochu rychleji.

Novinky pro rok 2018

02.02.2018 Novinky pro rok 2018 Těšíme se Usmívající se

26. člen ČPA

18.10.2017 Vítáme 26. člena - družstvo Autonapůl  

Výběr technologie pro regulaci dopravy v klidu

Výběr technologie pro regulaci dopravy v klidu

 

Ač se tato otázka jeví jako naprosto banální, je poměrně častou chybou měst a obcí, které se touto problematikou zabývají. Všemu tomu nahrává asi i mírně zmatečný zákon 137/2006 O veřejných zakázkách. Tento, aby byl veřejnými zadavateli naplněn, spotřebuje takového času a sil zadavatele, že jich již nezbývá na správnou technickou specifikaci. Anebo jsou již představitelé veřejného zadavatele natolik opatrní, že každou technickou specifikaci považují za šikanózní.

 Nejčastějším zařízením pro výběr ceny za parkování na místních komunikacích je parkovací automat. Jakási většinou kovová krabice schopna přijímat platby za užití místní komunikace k parkování. Ale tato krabice musí umět nejen to. Přesnou specifikaci toho, co musí taková krabice umět dává norma, konkrétně ČSN EN 12414 z října 2000.

Tato norma mj. praví, že PA musí umět detekovat vlastní poruchy, a, to nejpodstatnější, musí vydat parkovací lístek s jistými náležitostmi. Zde patří dle normy např:

Navíc by měl obsahovat minimální údaje o provozovateli systému tak, aby splňoval i náležitosti daňového dokladu.

Tedy budou li města a obce pořizovat nové parkovací automaty je zapotřebí, aby splňovaly normu ČSN EN 12414. Nikoli předpisy např. pro USA.