Aktuálně

Česká parkovací asociace

Aktuální článek o carsharingu

21.02.2018 Zajímavost z Moderní obce, nebo také první avízo o čem bude také 5. konference 

Novinky pro rok 2018

02.02.2018 Novinky pro rok 2018         Těšíme se  Usmívající se

26. člen ČPA

18.10.2017 Vítáme 26. člena - družstvo Autonapůl  

Tisková zpráva - 4. konference

28.04.2017 Co vše přinesla 4. konference ČPA?

Publikce ČPA v časopise Dopravní inženýrství 1/2014

V časopise Dopravní inženýrství 1/2014 se objevily 2 příspěvky z dílny ČPA:

  1. Na straně 8 byla uvěřejněná naše reakce na článek v čísle 2/2013: "Jsou opravdu všude nutná větší parkovací stání?", kde jsme si dovolili polemiku s dikci ČSN 73 6056.

  2. Na stranách 43 a 44 byly uveřejněné závěry 1. konference České parkovací asociace z.s.p.o.

Sken obou článků naleznete zde: