Aktuálně

Česká parkovací asociace

Tisková zpráva - 4. konference

28.04.2017 Co vše přinesla 4. konference ČPA?

Tisková zpráva - parkoviště roku

28.04.2017 Přinášíme výsledky ankety Parkoviště roku 2016/17

Program 4. konference

19.04.2017 Nově upravený program konference zde

Generálním partnerem je hlavní město Praha

12.04.2017

Generálním partnerem je opět hlavní město Praha

Je nás 21 členů

29.03.2017 V úterý 28. března Rada ČPA projednala a schválila přistoupení společnosti ProPark Slovakia s.r.o. k ČPA. Počet členů dosáhl čísla 21. Kdo bude další ? 

Publikce ČPA v časopise Dopravní inženýrství 1/2014

V časopise Dopravní inženýrství 1/2014 se objevily 2 příspěvky z dílny ČPA:

  1. Na straně 8 byla uvěřejněná naše reakce na článek v čísle 2/2013: "Jsou opravdu všude nutná větší parkovací stání?", kde jsme si dovolili polemiku s dikci ČSN 73 6056.

  2. Na stranách 43 a 44 byly uveřejněné závěry 1. konference České parkovací asociace z.s.p.o.

Sken obou článků naleznete zde: