Aktuálně

Česká parkovací asociace

Ústavní soud podržel objektivní odpovědnost

23.05.2018 Ústavní soud podržel objektivní odpovědnost Usmívající se

Zase je nás více

07.03.2018 Přijali jsme dva nové členy:
 

 

Zajímavost odjinud

28.02.2018 Vídeňané od loňska častěji volí cestu pěšky než automobilem - aneb někde jde vývoj trochu rychleji.

Novinky pro rok 2018

02.02.2018 Novinky pro rok 2018 Těšíme se Usmívající se

26. člen ČPA

18.10.2017 Vítáme 26. člena - družstvo Autonapůl  

Publikce ČPA v časopise Dopravní inženýrství 1/2014

V časopise Dopravní inženýrství 1/2014 se objevily 2 příspěvky z dílny ČPA:

  1. Na straně 8 byla uvěřejněná naše reakce na článek v čísle 2/2013: "Jsou opravdu všude nutná větší parkovací stání?", kde jsme si dovolili polemiku s dikci ČSN 73 6056.

  2. Na stranách 43 a 44 byly uveřejněné závěry 1. konference České parkovací asociace z.s.p.o.

Sken obou článků naleznete zde: