Aktuálně

Česká parkovací asociace

Aktuální článek o carsharingu

21.02.2018 Zajímavost z Moderní obce, nebo také první avízo o čem bude také 5. konference 

Novinky pro rok 2018

02.02.2018 Novinky pro rok 2018         Těšíme se  Usmívající se

26. člen ČPA

18.10.2017 Vítáme 26. člena - družstvo Autonapůl  

Tisková zpráva - 4. konference

28.04.2017 Co vše přinesla 4. konference ČPA?

Stanovisko ČPA k poslanecké iniciativě

Rada České parkovací asociace z.s.p.o se znepokojením sleduje poslaneckou aktivitu některých poslanců, směřující ke ztížení realizace kontrolních procesů v zónách placeného stání. Jestliže vstoupí tato novelizace přestupkového zákona v platnost, bude to znamenat zásadní zhoršení podmínek pro výkon kontrolní činnosti městských policií. Místo toho, aby se hledaly cesty ke zefektivnění kontrolní činnosti v centrech měst, je navrhován pravý opak. Strážníci MP budou muset opakovaně trávit čas řešením jednoho přestupku ačkoliv by se mohli věnovat jiným „hříšníkům“. V důsledku této „sofistikované“ novely se sníží intenzita kontroly, následně dojde k zhoršení respektování pravidel zón placeného stání a tím i k zahlcování center měst parkujícími vozidly. Občané, kteří si zakoupili parkovací karty si budou oprávněně stěžovat, že nemají kde parkovat, protože místo toho, aby nerespektující vozidlo bylo odstraněno, tak jej bude muset městská policie na 24 zablokovat. Toto je opravdu „zlepšovací návrh“ hodný 21. století. Tato poslanecká snaha se posléze obrátí proti zastupitelům měst.

Ne, tudy cesta opravdu nevede. Řidič, který zaparkuje tam, kde nemá, porušuje zákon. Postih musí být jasný a účinný. Jinak si řidič začne myslet, že porušování zákona je věcí normální a za chvílí začne porušovat zákon i tam, kde to původně nečinil. V posledních letech jsme svědky pozitivního trendu snižování úmrtí při dopravních nehodách. Kromě jiných faktorů zde jistě má pozitivní vliv represe, která je nutná pro to, aby se provoz na pozemních komunikacích udržel na solidních standardech. Pokud však dáme občanům najevo, že stát začíná zvolňovat kontrolu nad silničním provozem, lze předpokládat, že se veškeré pozitivní trendy obrátí zpět k horšímu.

Žádáme proto senátory, aby tento „zlepšovací“ návrh vrátili zpět poslancům.

Žádáme proto poslance, aby tento „zlepšovací návrh“ zahodili na smetiště dějin.

Žádáme proto poslance, aby hledali cesty , jak skutečně zefektivnit výkon kontroly v provozu na pozemních komunikacích.

Současně nabízíme naše dlouhodobé zkušenosti a poznatky v procesu zlepšování právního prostředí ČR.

 

V Praze dne 21/07/2014

Rada České parkovací asociace z.s.p.o.